1. Voditelj obrade osobnih podataka

NI-VA Lens je voditelj obrade osobnih podataka te u skladu sa zakonom i relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka poštuje Vašu privatnost te u tome smislu djeluje kao voditelj obrade za prikupljanja i obradu osobnih podataka.

NI-VA Lens je kao voditelj obrade osobnih podataka odgovorna za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektroničkom obliku te određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.

2. Osoba odgovorna za zaštitu osobnih podataka

Karlo Šipoš

Adresa: J.J. Strossmayera 150

Broj telefona: +385 99 271 7528

Sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka možete uputiti putem naše kontakt forme.

3. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Ime i prezime
Adresa
E-mail adresa
Broj telefona ili mobitela
OIB
Ostali podaci navedeni u tekstu poruke te datoteke koje ste dobrovoljno učitali u obrazac

4. Web stranica
Kontakt forma na našoj web stranici omogućuje vam da kao korisnik upisivanjem svog imena i prezimena te e-mail adrese postavite upit za termin pregleda/kontrole, postavite pitanja ili zatražite informacije u kojim slučajevima obrađujemo Osobne podatke.

5. Svrha obrade osobnih podataka

Podatke koje unesete u online obrazac NI-VA Lens pohranjuje u svoju bazu podataka te će iste koristiti isključivo za potrebe bržeg i kvalitetnijeg odgovora na Vaše upite i radi što bržeg uspostavljanja kontakta s Vama te se u druge svrhe neće koristiti.

Kada dajete vaše osobne podatke, ograničit ćemo korištenje osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni. Vaši osobni podaci koristit će se sukladno zakonskim propisima i za:

  1. Pridržavanje zakonskih (i strukovnih) obveza kojima NI-VA Lens podliježe
  2. Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavu ili ostvarivanje zakonskih prava
  3. Slanje obavijesti ili poziva putem e-maila u skladu s odgovarajućim zakonskim propisima
  4. Proslijeđivanje osobnih podataka informatičkoj tvrtki koja održava web stranicu i koja je potpisnik Izjave o čuvanju tajnosti osobnih podataka te hosting tvrtki koja podržava lokaciju stranice

6. Zadržavanje osobnih podataka
NI-VA Lens će obrađivati Vaše osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje opisanih svrha.
NI-VA Lens može tražiti privolu korisnika ili njihovih nositelja roditeljske odgovornosti za obradu osobnih podataka u određene svrhe. Kada se obrada osobnih podataka korisnika temelji na privoli, korisnik / nositelj roditeljske odgovornosti u svakom trenutku može povući danu privolu no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena.

7. Vaša prava
NI-VA Lens Vas obavještava da, u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti  pristup i ispravljanje ili brisanje osobnih podataka, ograničenja obrade Vaših osobnih podataka, prigovoriti obradi osobnih podataka te podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

8. Poveznice na druge stranice
Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane NI-VA Lens. Kada napustite našu stranicu, trebate pročitati pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, ne preporučujemo i ne podržavamo te nismo povezani s tim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti. Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvođenje virusa u Vaš računalni sustav.

9. Sigurnosne prakse
Sigurnost Vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Postavili smo odgovarajuće fizičke, elektroničke, upravljačke i tehničke mjere kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog otvorene prirode interneta i mogućih sigurnosnih incidenata, ne možemo jamčiti da će naša međusobna komunikacija, informacije pohranjene na našoj stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurne od neovlaštenog pristupa trećih strana. U najvećoj mjeri koju dozvoljava mjerodavno pravo, odričemo se svake odgovornosti za bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pružite na obradu.

10. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti
NI-VA Lens pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti na našoj stranici gdje će biti naznačen ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti.

11. Kontakt informacije
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati putem gore navedenog e-maila.

12. Vaša prava

U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:

dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu
zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se odnose na Vas
ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom
pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.
Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu NI-VA Lens ili putem službenika za zaštitu osobnih podataka čiji su kontakt podaci navedeni u ovim Pravilima.

12. prosinac 2019.